Publications

Prasastyoga, B., van Leeuwen, E., & Harinck, F. (in press). Will growth bring more good than harm to my business? The role of regulatory focus in small business growth beliefs. Journal of Applied Social Psychology.

Alvarez, K., van Leeuwen, E., Montenegro, E., & van Vugt, M. (2018). Empowering the poor: A field study of the social psychological consequences of receiving autonomy or dependency aid in PanamaBritish Journal of Social Psychology, 57, 327-345.

Mashuri, A., & van Leeuwen, E. (2018). Predicting support for reconciliation in separatist conflict. Personality and Social Psychology Bulletin, 44, 173-185.

Täuber, S. & van Leeuwen, E. (2017). The impact of intergroup helping on third parties’ perceptions of group reputationSocial Psychology, 48, 279-292.

van Leeuwen, E. & Zagefka, H. (2017). Intergroup Helping. New York: Springer.

van Leeuwen, E. (2017). The SOUTH model: On the pros and cons of strategic outgroup helping. In: E. van Leeuwen and H. Zagefka (Eds.), Intergroup Helping. New York: Springer (pp. 131-158).

van Leeuwen, E. & Zagefka, H. (2017). Introduction to Intergroup Helping. In: E. van Leeuwen and H. Zagefka (Eds.), Intergroup Helping. New York: Springer (pp. v-x).

Mashuri, A., & van Leeuwen, E., & Hanurawan, F. (2016). How morality threat promotes reconciliation in separatist conflict: A majority group perspectiveGroup Processes & Intergroup Relations. Advance online publication.

Burhan, O., & van Leeuwen, E. (2016). Altering perceived cultural and economic threats can increase immigrant helpingJournal of Social Issues, 72, 548-565.

van Leeuwen, E., & Harinck, F. (2016). Increasing intergroup distinctiveness: The benefits of third party helpingPersonality and Social Psychology Bulletin, 42, 1402-1415.

van Leeuwen, E., Oosterhuis, M., & Ruyter, S. (2016). Anxiety and categorisation effects in student nurses’ attitudes towards young and older patients: A dual pathway modelNurse Education Today, 39, 170-175.

Alvarez, K., & van Leeuwen, E. (2015). Paying it forward: How helping others can reduce the psychological threat of receiving help. Journal of Applied Social Psychology, 45, 1-9.

van Leeuwen, E., & Jongh, L. (2015). The effects of negative images on young people’s willingness to help elderly peopleJournal of Community and Applied Social Psychology, 25, 276-281.

van Leeuwen, E., Ashton-James, C., & Hamaker, R.J. (2014). Pain reduces discrimination in helpingEuropean Journal of Social Psychology44, 602-611.

van Leeuwen, E., Oostenbrink, J.J., & Twilt, A. (2014). The combined effects of meta-stereotypes and audience on outgroup and ingroup helpingGroup Dynamics: Theory, Research, and Practice18, 189-202.

van Leeuwen, E., & Mashuri, A. (2013). Intergroup helping in response to separatism. Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 1647-1655.

van Leeuwen, E., van Dijk, W., & Kaynak, Ü. (2013). Of saints and sinners: How appeals to collective pride and guilt affect outgroup helping. Group Processes and Intergroup Relations, 16, 781-796.

Mashuri, A., Burhan, O., & van Leeuwen, E. (2013). The impact of multiculturalism on immigrant helping. Asian Journal of Social Psychology, 16, 207-212.

van Leeuwen, E., & Täuber, S. (2012). Outgroup helping as a tool to communicate ingroup warmth. Personality and Social Psychology Bulletin, 38, 772-783.

van Leeuwen, E., & Mashuri, A. (2012). When common identities reduce between-group helping. Social Psychological and Personality Science, 3, 259-265

Täuber, S., & van Leeuwen, E.. (2012). When high group status becomes a burden: Requesting outgroup help and spying by members of high and low status groups. Social Psychology, 43, 98-107.

van Leeuwen, E., Täuber, S., & Sassenberg, K. (2011). Knocking on the outgroup’s door: Seeking outgroup help under conditions of task or relational conflict. Basic and Applied Social Psychology, 33, 266-278.

Alvarez, K.T., & van Leeuwen, E. (2011). To teach or to tell? Consequences of receiving help from experts and peers. European Journal of Social Psychology, 40, 1-7.

van Leeuwen, E., & Täuber, S. (2011). Demonstrating knowledge: The effects of group status on outgroup helping. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 147-156.

van Leeuwen, E., van den Bosch, M., Castano, E., & Hopman, P. (2010). Dealing with deviants: The effectiveness of rejection, denial, and apologies on protecting the public image of a group. European Journal of Social Psychology, 40, 282-299.

van Leeuwen, E., Täuber, S. (2010). The strategic side of outgroup helping. In: S. Stürmer & M. Snyder (Eds.). The psychology of prosocial behavior: Group processes, intergroup relations, and helping (pp 81 – 99). Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

Hopman, P., & van Leeuwen, E. (2009). Who do we inform? The role of status and target in intergroup whistle-blowing. Group Processes & Intergroup Relations, 12, 605-618.

de Cremer, D., van Knippenberg, D., van Dijk, E., & van Leeuwen, E. (2008). Cooperating if one’s Goals are Collective-Based: Social Identification Effects in Social Dilemmas as a function of Goal-Transformation. Journal of Applied Social Psychology, 38, 1562-1579.

van Leeuwen, E. (2007). Restoring identity through outgroup helping: Beliefs about international aid in response to the December 2004 tsunami. European Journal of Social Psychology, 37, 661-671.

Reitsma-van Rooijen, M., Semin, G.R., & van Leeuwen, E. (2007). The effect of linguistic abstraction on interpersonal distance. European Journal of Social Psychology, 37, 817-823.

Klavina, L., & van Leeuwen, E. (2006). Waar rook is, is vuur: Een intergroepsperspectief op het effect van gevraagde en ongevraagde hulpverlening op waargenomen competentie. In: R. W. Holland, J. Ouwerkerk, C. van Laar, R. Ruiter, & J. Ham (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2005. Groningen: ASPO pers.

Hopman, P., & van Leeuwen, E., (2005). Graaien voor de groep: In hoeverre zetten leden van meer en minder prototypische subgroepen zich in voor de belangen van de gemeenschappelijke groep? In: E. Gordijn, R. Holland, A. Meijnders, & J. Ouwerkerk (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2004. Groningen: ASPO pers.

van Rooijen, M., van Leeuwen, E., & Semin, G.R. (2004). Schept taal afstand? In: D. Wigboldus, M. Dechesne, E. Gordijn, & E. Kluwer (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2003. Groningen: ASPO pers.

Hornsey, M.J., van Leeuwen, E., & van Santen, W. (2003). Dragging down and dragging up: How relative group status affects responses to common fate. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 7, 275-288.

van Leeuwen, E., van Knippenberg, D., & Ellemers, N. (2003). Continuing and changing group identities: The effects of merging on social identification and ingroup bias. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 679-690.

van Leeuwen, E., & van Knippenberg, D. (2003). Organizational Identification following a Merger: The Importance of Agreeing to Differ. In: S.A. Haslam, D. van Knippenberg, M. Platow, & N. Ellemers (eds.) Social Identity at Work: Developing Theory for Organizational Practice. New York: Psychology Press (pp. 205-221).

van Leeuwen, E., & Täuber, S. (2003). Hulp vragen en geven tussen groepen. In: E. van Dijk, E. Kluwer & D. Wigboldus (Eds.), Jaarboek sociale psychologie 2002. Delft: Eburon.

van Leeuwen, E., & van Knippenberg, D. (2002). How a group goal can reduce matching in group performance: Shifts in standards for determining a fair contribution of effort. The Journal of Social Psychology, 142 , 73-86.

van Knippenberg, D., & van Leeuwen, E. (2001). Organizational identity after a merger: Sense of continuity as the key to post-merger identification. In: Hogg, M., & Terry, D. (eds.) Social Identity Processes in Organizational Contexts. Philadelphia: Psychology Press (pp. 249-264).

Staats, H., & van Leeuwen, E. (2001). Energiebesparing in utiliteitsgebouwen. De effectiviteit van communicatieve instrumenten op gedragsverandering en gedragsbehoud. In: van Engelen, E. W. L., de Ferrante, E., de Knecht, D., Welleweerd, H., & Elfrink, H. (eds.), Handboek Energie en Milieu. The Hague: ten Hagen & Stam.

Staats, H., van Leeuwen, E., & Wit, A. (2000). A longitudinal study of informational interventions to save energy in an office building. Journal of Applied Behavior Analysis, 33, 101-104.

van Dijk, E., Engelen, M., van Leeuwen, E., Monden, L., & Sluyter, E. (1999). Distributive justice and the allocation of costs, losses and profits. Special issue on Justice in positive and negative outcome allocation. Social Justice Research, 12, 1-15.

van Leeuwen, E., van Knippenberg, D., & Wilke, H.A.M. (1999). Sociale identificatie na fusie: De tegenstrijdige effecten van vóór-fusie identificatie op identificatie met de fusiegroep. In: C.G. Rutte, D. van Knippenberg, C. Martijn, & D. Stapel (eds.), Fundamentele sociale psychologie, deel 13. Tilburg: Tilburg University Press.

van Leeuwen, E., & van Knippenberg, D. (1997). Goal setting en groepsmotivatieverliezen: Een vergelijking van prestaties op individuele en groepstaken. In: C.K.W. de Dreu, N.K. de Vries, D. van Knippenberg, & C. Rutte (eds.), Fundamentele sociale psychologie, deel 11. Tilburg: Tilburg University Press.

van Dijk, E., Engelen, M., van Leeuwen, E., Monden, L., & Sluyter, E. (1996). Distributieve rechtvaardigheid en de verdeling van kosten, verliezen en winsten. In: N.K. de Vries, C.K.W. de Dreu, W. Stroebe, & R. Vonk (eds.), Fundamentele sociale psychologie, deel 10. Tilburg: Tilburg University Press.

Daamen, D.D.L., Hollemans, G., & van Leeuwen, E.A.C. (1996). Evaluatie van de energieheffing en energiebesparing. Publicatiereeks lucht & energie (nr. 123). The Hague: VROM.

Daamen, D.D.L., & van Leeuwen, E.A.C. (1996). Veronderstellingen, houdingen en beleidsvoorkeuren van de Nederlander betreffende de elektriciteitsvoorziening en broeikaseffect. Publicatiereeks lucht & energie (nr. 125). The Hague: VROM.

Advertisements